Persian  english   
شبكه هاي فاضلاب
شبكه هاي فاضلاب و آبهاي سطحي شهري

تعدادي از مجربترين كارشناسان و تكنسينهاي متخصص، انجام خدمات مهندسي از مرحله شناخت طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداري و نگهداري در فعاليتهاي مرتبط با شبكه هاي فاضلاب و آبهاي سطحي شهري را به عهده دارند. خدماتي نظير انجام مطالعات شناخت، مفهومي، طراحي مقدماتي، طراحي تفصيلي و همچنين نظارت بر اجرا و خدمات مديريت طرح ، دامنه فعاليتهاي محدوده خدمات را در برمي‌گيرد.
طراحی سایت و سئو گروه فنی مهندسی لیان - کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندسین مشاور بهان سد میباشد © 2015