Persian  english   
خطوط انتقال آب
آبرساني شهري ، صنعتي و فضاي سبز شهري و خطوط انتقال آب
 

تعدادي از مجربترين كارشناسان و تكنسينهاي متخصص، انجام خدمات مهندسي از مرحله شناخت طرح‌ها تا مرحله بهره‌برداري و نگهداري در حوزه هاي فعاليتهاي مرتبط با آبرساني شهري ، صنعتي و فضاي سبز شهري و خطوط انتقال آب را به عهده دارند. خدماتي نظير انجام مطالعات شناخت، مفهومي، طراحي مقدماتي، طراحي تفصيلي و همچنين نظارت بر اجرا، نظارت بر بهره برداري و نگهداري و خدمات مديريت طرح و طرح و ساخت (EPC , EP , DB) پروژه‌ها، دامنه فعاليتهاي محدوده خدمات را در برمي‌گيرد.
طراحی سایت و سئو گروه فنی مهندسی لیان - کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مهندسین مشاور بهان سد میباشد © 2015